Når jeg sitter ved frokostbordet og en av våre to katter kommer spaserende, er det ganske enkelt å forstå hva de vil. De vil ha mat eller ut. Om de vil det siste, ser de i retning døra. Om de er sultne, kommer de med en kurrelyd eller et mjau og snur seg i retning matskåla. Det er egentlig ingen heksekunst å forstå dyr, i hvert fall ikke dem vi lever tett med.