I januar 2014 signerte daværende president i Nigeria, Goodluck Jonathan, et lovforslag som kriminaliserer homofili. Lovforslaget innebærer at både de som lever i homofile forhold og de som støtter dem kan bli straffet med opptil 14 år i fengsel. I de nordlige delene av landet er straffen døden ved steining. Det er på bakgrunn av dette, og i et forsøk på å gi homofile og lesbiske i Nigeria en stemme, at nigeriansk-amerikanske Chinelo Okparanta har skrevet Under udalatrærne.