Etter finanskrisen i 2008 da mange bedrifter gikk konkurs og ansatte mistet arbeidet, er det siden 2013 skapt millioner av nye jobber i EU. Problemet er bare at storparten er deltidsstillinger og midlertidige ansettelser med lav lønn.