Død og arbeidsfolks slit dukker stadig opp hos både Edvard Munch (1863–1944) og Käthe Kollwitz (1867–1945), som stilles ut sammen for første gang på denne sobre og enkle utstilling­en. De kryssbelyser hverandres synsvinkler på disse temaene, speiler hverandre, slik at både forskjeller og likheter kommer til syne. I fokuseringen på grunnleggende livsbetingelser skjæres også ting kjapt til beinet hos begge, for vi har alle bruk for å forsone oss med døden og sympatisere med fattigfolk om vi skal leve godt med andre og oss selv.