Mange av oss som betrakter den karismatiske delen av kristenheten litt fra sidelinjen, har nok hatt en fornemmelse av at noe er forandret. Den tydelig luthersk funderte ­karismatikken som preget Oasebevegelsen fra begynnelsen av 1980-tallet, er gradvis blitt erstattet av noe annet. Men akkurat hva dette «noe annet» er for noe, er det vanskeligere å sette ord på.