Menneskesinnet består av både fornuft og begjær skriver den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama i sin nyeste bok – og siterer dermed Sokrates’ samtale med Adeimantus fra Platons Staten. Det finnes også en tredje kategori, sier den greske filosofen, som er uavhengig av de andre to, nemlig thymos. Dette ordet kan oversettes med både «sinne» og «ånd», men det er spesielt en betydning som opptar Fukuyama i denne boka, nemlig «anerkjennelse».