Som del av den økonomiske og teknologiske oppblomstringen japanerne opplevde på 80-tallet, knyttet mange store firmaer og selskaper til seg komponister og musikere som sto i front av utviklingen. Pengene strømmet. Musikken som kom ut av investeringene dreide seg likevel i mange tilfeller om noe helt annet enn det vi her hjemme tradisjonelt tenker på som reklame.