Det er interessant med kinofilmer der hovedpersonene tolker livet sitt i lys av kristen tro. I en norsk offentlighet som gjerne forlanger at vi skal tenke likt, blir ofte et religiøst perspektiv latterliggjort.