Alle tegner, hele tiden. Bare tenk på krusedullene som samler seg opp i margen av aviser eller gamle handlelister under en kjedelig telefonsamtale eller en uinspirert forelesning. Men tegning er også sporene du setter i den første nysnøen, eller de små skrapemerkene på dørkarmen når du har bommet på nøkkelhullet med nøklene. Ufrivillige tegninger, kanskje, men likevel oppstrekninger av dine bevegelser i verden.