Mulighetene til å redde folk er større enn før, men ressursene strekker ikke til for å redde alle. Hvordan skal helsevesenet prioritere hvem som skal reddes? Og hvilke helsepolitiske og befolkningspolitiske tiltak skal prioriteres?