Det er over 50 år siden Jakob ­Jervell (1925-2014) utga sin kontroversielle bok om den historiske Jesus (1962). Det ble ramaskrik. Forskningens bilde av Jesus, slik Jervell presenterte det, ble opplevd som et alvorlig slag mot troens Kristus og som en under­graving av tilliten til Bibelen. «Jervell» var i årtier nærmest et skjellsord i mange lavkirkelige kretser. Mens boka er blitt stående som en viktig milepæl i dia­logen mellom den akademiske teologien og verden «utenfor».