Anmeldelse

Menneskets historie strømlinjeformes når den offisielle varianten skal fortelles. Men hvem bestemmer hva som er verdt å fortelle om? Det overrasker nok ingen at det er dem med penger og makt som står for den redigeringsjobben.

Men ofte er de mest interessante perspektivene å finne i det som ikke passer inn, det merkelige, det motsetningsfulle.

Kjendiser og halshugging

Den polske kunstneren Bartholomeus Strobels ti meter lange Kong Herodes' bankett med halshugging av Johannes Døperen (ca. 1635) danner bakgrunn for Markus Li Stensruds utstilling The Breath of Empty Space. Maleriet gir et interessant bilde av historien, for 99 prosent av de portretterte er dekorerte historiske skikkelser – og i høyre hjørne ser vi den forkomne, hodeløse kroppen til Johannes Døperen.