Det finnes enn lang rekke av samtidsdiagnoser for tiden. Flere tar gjerne et idehistorisk perspektiv, som Pankaj Mishras Raseriets tidsalder (Solum Forlag, 2018), om våre dagers sinne og dets historiske forutsetninger fra opplysningstiden frem til idag. Eller statsviteren Francis Fukuyamas Identitet (Dreyer forlag, 2019), som tar for seg politikken som har ført folk flest mot høyreradikale bevegelser.