Det er med blanda kjensler eg besøker den enorme trebåten som har ligge til kai i Arendal denne sommaren. Nederlendaren Aad Peters har bygd om det 70 meter lange skipet til bibelmuseum. I sin utvendige form liknar «Noas ark» på arken vi kjenner byggeinstruksjonane til frå Bibelen, sjølv om han er berre halvparten så lang. Det gjer eit mektig inntrykk å sjå den store båten ligge fortøygd i den vesle sørlandsbyen.