Ja, det finnes ganske mange av dem: De litt underkjente, de som hadde en hit, noen nesten hits eller bare var veldig gjennomført gode hele veien, men aldri fikk hits i det hele tatt. De som tross uteblitt suksess kan se tilbake på lange karrierer og sterke rekker med utgivelser likevel. I en slik kategori hører 59 år gamle briten Stephen Duffy til.