Utfordringen for norske seere er at vi kan så lite om den baskiske terrorist-organisasjonen ETA. Det er verdt å oppdatere seg litt: Den selvstyrte regionen Baskerland – på baskisk kalt Euskadi – ligger nordøst i Spania.