Det er som et ekko av Bjørn Eidsvågs forestilling Etterlyst: Jesus på Det Norske Teatret, når Oskar Skarsaune kaller sin nye bok Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Og Skarsaune finner ­utvilsomt en helt annen enn Eidsvåg gjorde. Den Jesus Skarsaune tegner et bilde av, gjennom forskerens­ og kirkehistorikerens øyne, er ikke en som bekrefter oss i vår lunkne tilværelse på livets solside. Tvert imot finner han en Jesus som er ekstremt utfordrende. En Jesus som krever oppbrudd og omvendelse. Og etter min mening: En Jesus som er mye mer spennende enn den halvslappe sosionomen han ofte presenteres som i dagens forkynnelse.