Hvis man skulle tenke ut et opplegg for musikkutgivelser som skulle ta lytterne gjennom, ja, la oss si en vanskelig periode av en viss utstrekning i tid, la oss si en karantene eller periode med begrenset sosial kontakt: Ville det ikke da være fornuftig med en jevn porsjonering av hjelpen? Fordelt omtrent som rommene i en dosett, med mulighet for å innta neste rasjon til et fast tidspunkt hver uke?