Anmeldelse

Vårt Land har startet en ny serie med anmeldelser av gudstjenester annenhver mandag. Anmeldelsene skrives under pseudonymet St. Birgitta, pilegrimenes skytshelgen.

Går du inn døra til Filadelfia, er det første du ser ein kaffibar. Førsteinntrykket er moderne: store glasvindauge, eit hjørne med ­retroting og ei velkomstbrosjyre med grafisk uttrykk anno 2018. Det massive gudshuset kan like gjerne minna om eit moderne bedriftslokale, i stil med mange andre bygg i Oslo sentrum. I dag er kyrkja kjent for å stå for tradisjonelle teologiske standpunkt. Samtidig blir den radikale, frikyrkjelege historia reflektert i eit ytre som følgjer med i tida.

Fargar

På veg opp til hovud­etasjen, kor søndagens 11-guds­teneste går føre seg, møter kyrkje­gjengarane store plakatar og fargerike skilt til barnekyrkja Microfila. Sjølve salen er derimot fargelaus: Kvite veggar utan dekor reflekterer den meir lågkyrkjelege historia til både Filadelfia Oslo som kyrkjelyd og pinserørsla i Noreg generelt. Berre­ dei kongeblå, mjuke klappstolane står i kontrast til den elles særs nøytrale salen.