Vår tids store drama er gjenstand for flere bøker i høst. Erlend Ofte Arntsen kom nylig ut med Fremmedkrigerne, om radikaliseringsprosessen til tre norske gutter fra Fredrikstad, og Lars Akerhaugs Siste jul i Kairo handler om hvordan kristne fordrives fra store deler av Midtøsten. Åsne Seierstad er nå ute med boken To søstre. Det er historien om da Ayan (19) og Leila (15) i oktober 2013 frivillig bestemte seg for å reise til Syria for å bo i et for dem sannere muslimsk samfunn.