Knausgårds styrke er også svakheita hans. Denne tanken melder seg under lesinga av den nye essaysamlinga, I kyklopenes land. Tekster 2009–2018. På dei ni åra denne boka samlar tekstar frå, har Knausgård gått frå å vere ein kritikarrost forfattar i heimlandet til å bli eit av dei største namna på den internasjonale arenaen. I 2009 kom det første bandet av Min kamp, det same året blei han nominert til IMPAC Dublin Literary Award for En tid for alt. Herfrå har det berre gått ein veg. Knausgårds stjerne er i dag den sterkaste på widescreenhimmelen han ein gong skreiv om på forfattarskulen.