De seks bøkene i romanene om Neshov–slekten har blitt folkekjær lesning – ikke minst Berliner­poplene – men Datteren kan uten problem ­leses uavhengig av de andre. Romanen kretser rundt Torunn og familie­gården hun arver av onkelen Margido,­ som nettopp har avgått ved døden når romanen begynner.