Tidligere var Luthers lille katekisme allmennlærdom i Norge. Gjerne sammen med Pontoppidans forklaring med sine 759 spørsmål og svar. Nå er det kanskje tid for å gjenoppdage Luthers jordnære forklaring om hva kristendom er.