Anmeldelse

Et lands historie fortelles som ­regel fra makthavernes synsvinkel. Den består av store begivenheter og kjente kvinner og menn. Alle de små møtene, alt det som ikke betyr noe i det store­ bildet, forsvinner nesten alltid. Men fortiden kan formidles på en måte som kommer i intim berøring med vanlige borgeres livsverden.

Allmenningen forteller en slik historie gjennom en mangslungen og detaljrik undersøkelse av hvordan norske offentlig­heter har oppstått og hvordan de har utviklet seg.

Banebrytende

Forfatternes utgangspunkt er Jürgen Habermas’ banebrytende doktorgradsavhandling Borgerlig Offentlighet (1963). Det var den representative offentligheten, hvor vanlige borgere var undersåtter uten tilgang til herskernes time­plan, som preget det meste av historien, forklarer han. Men med fremveksten av varehandel og møtesteder hvor vanlige folk kunne dele alt fra et krus øl til nyheter, oppstod et sivilsamfunn hvor et nytt rom for samhandling ble mulig. Det private rommet ble supplert med en offentlighet hvor både varer og informasjon kan utveksles.