Det vakte stor oppmerksomhet da Tania Michelet ble døpt i Moss kirke. Jon Michelet var en kjent venstreradikaler, som i offentligheten framsto som ateist. Men når Tania skriver bok om sin vei, så handler det ikke om veien fra vantro til gudstro. Tania har hele livet egentlig trodd på Gud. Men av hensyn til faren turde hun aldri vedstå seg det.