Anmeldelse

Alle har noe de savner. Selv er jeg så gammel (44) at jeg husker tiden før digitaliseringen. Tidlig på åttitallet var Sony Walkman det mest innovative på musikkavspillingsfronten; men når jeg tar frem min høyt skattede, gule (og vanntette!), Walkman i dag tenker jeg at avstanden mellom Spotify–app’en på telefonen og kassettspilleren er så stor at sistnevnte så og si kunne vært et dinosaurhode. Samtidig får den knirkende, raslende, mekanikken meg til å tenke på en annen tid, på hvem jeg var da

Tanken om at fremskrittet gjør forgangne teknologier utdaterte, er typisk for vår tid, hvor ideen om det nye ofte definerer hva vi vil ha.

Utbrente plater

Marianne Heskes installasjon Tennessee Waltz består av et par hundre LP-plater spredt ut på gulvet: et ras fra en imaginær hylle. LP-ene er brent delvis i stykker, noen har vridd seg i varmen, andre helt forkullet. Alle typer musikk er representert – klassisk, country, folkemusikk, svensktoppar, folkemusikk, pop – og midt i finner jeg en side fra et notehefte og en svartsvidd videokassett.