Spørsmålet kimer som tunge klokker over japaneren Shusaku Endos romanklassiker Taushet, som er kommet i ny, veloverveid oversettelse til norsk. For hvem er denne guden som ikke viser seg? Og er min usvikelighet viktigere enn et annet menneskes liv?