Den nye romanen til Hanne Ørstavik er en tekst om kunstens mulighet for dypere erkjennelse. Dette er ikke et originalt grep innenfor romansjangeren, selv ikke hos Ørstavik som har behandlet samme tema i Kallet–Romanen.