«Den sosialdemokratiske drømmen var for ambisiøs, kompleks og krevende til ikke å bære i seg sin egen utmattelse og oppløsning. Folkehjemmet kunne ikke fortsette», erklærer Lena Andersson i artikkelsamlingen Virkeligheten og alt det andre som utkommer samtidig med Sveas sønn. Romanen kritiserer det svenske folkhemmets bærende grunnideer. Den påpeker det totalitære ved prosjektet der staten er en altfavnende far som myndig og kjærlig ivaretar alle menneskelige behov.