Lørdagskvelden var tidligere en viktig arena fra hjertevarme historier fra statskanalen. Mange av dem handlet om noen som hadde kommet bort – fra en bror, en mor, et land – og som fikk hjelp til å finne hjem igjen – bokstavelig eller billedlig. Flere av dem var adoptert – som oftest trygge, etablerte voksne som alltid hadde lurt på hvor de egentlig kom fra og som fikk hjelp fra NRK til å reise tilbake til fødelandet i et varmt og eksotisk møte med en kultur som er fremmed, men likevel kjent.