Født sånn eller blitt sånn? Det er blant annet denne tematikken Siri Hustvedt utforsker i sin nye essay-samling På ­sviktende grunn. Hun er åpen for at det er mye vi fremdeles ikke vet, og ­ønsker å vise hvordan det kan ha seg at noen teorier blir ansett som sannheter, mens andre skyves til siden og forsvinner i glemselen.