Anmeldelse

Mye stor litteratur er skrevet bak murene. Begrunnelsen for fengslingen har variert, fra avvikende seksualmoral i liv eller skrift, som hos Marquis de Sade, Oscar Wilde eller Jean Genet, til opposisjon mot styresmaktene, hos blant andre Martin Luther King og Aleksandr Solsjenitsyn. Fra Paulus' tid finnes også en lang rekke religiøse minoriteter som har forfattet sine brev og litterære verk fra cellen.

 

Ærlig fromhet

I denne tradisjonen står også den iranske forfatteren Mahvash Sabet. I 2008 ble hun arrestert for sin tilhørighet til bahá'í, en trosretning som vokste ut av sjiaislam på midten av 1800-tallet. Nå er hun norgesaktuell med Fengselsdikt, en samling dikt smuglet ut av fengselet.