Mye stor litteratur er skrevet bak murene. Begrunnelsen for fengslingen har variert, fra avvikende seksualmoral i liv eller skrift, som hos Marquis de Sade, Oscar Wilde eller Jean Genet, til opposisjon mot styresmaktene, hos blant andre Martin Luther King og Aleksandr Solsjenitsyn. Fra Paulus' tid finnes også en lang rekke religiøse minoriteter som har forfattet sine brev og litterære verk fra cellen.