Bach-klanen er svær – hold oss fast, på det nitid utarbeid­ede slektstreet som henger i Bach-arkivene i Leipzig, ­lyser navnene på 50 musikere og komponister, som var i drift fra midten av 1500-tallet til slutten av 1700. Her må det gå an å sette et utropstegn.