Unge kvinner holdes fanget fordi de skal være fødemaskiner. Menn blir kloret i hjel foran tilskuere på en idrettsarena. Barn blir tatt fra foreldrene sine og overlevert til høytstående familier.