Jeg innrømmer det like godt først som sist: Denne tekstsamlingen var totalt sett enn skuffelse.