Jeg skulle en gang for lenge siden lage en fjernsynsdokumentar fra et cistercienserkloster i USA. Sjefen som ga meg oppdraget, la ved en bestilling: Få nonnene til å forklare hvorfor de velger kjærligheten til Gud framfor den jordiske elskoven.