Som far er min erfaring at formaninger i form av monologer sjelden fører frem. Hvis man derimot forsøker å sette seg i den andres sted, og samtale, vil man nesten alltid komme lenger. I så måte er det et krevende format han har valgt seg, Carsten Jensen, hvis siste utgivelse er en enetale til den yngre garde.