Det var Dag Kullerud som fikk oppdraget å skrive boka om Dagens historie. Målet har vært «å beskrive forskjellige sider ved Dagens motkulturelle stemme». Både valg av forfatter og innfallsvinkel er spennende. Jeg vil tro Dag Kulleruds tidligere biografier om Ole Hallesby og Hans Nielsen Hauge har veid tungt i vurderingen. Og hans blikk utenfra gjør dette til noe langt mer enn et festskrift.