Den amerikanske kritikeren James Wood sa på Litteraturhuset for noen år siden at han misunnet oss å kunne lese Knut Hamsun på originalspråket. Det har han nok rett i, men for meg treffer dette bedre på Dag Solstad, selv om det helt sikkert finnes forfattere som er like gode og kanskje bedre, for alt jeg vet – det er først når jeg leser Dag Solstad at jeg får den sterkeste følelsen av å være privilegert som lesende nordmann.