Er destruksjon nødvendig for kunsten? Det er en hvit mann som spør, på et skriveseminar i New York, hvor Ocean Vuong deltar. Mannen bærer en kaps som antyder at han er veteran fra Vietnamkrigen, som er det landet, og den krigen, Vuong selv kommer fra.