Det er noe dypt uro­vekkende med en ­filosof som trenger så dypt inn i virkelig­hetens bestanddeler, og som ­forandrer hvordan vi forstår ­verden, men som likevel har fordommer som fører inn i anti­semittismen. Det er ­ dilemmaet vi står overfor med Martin ­Heidegger, av enkelte betegnet som den moderne tids største tenker.