Anmeldelse

Vi kjenner Michael Haneke som ein av Europas store regissørar. Blant filmane hans er til dømes Skjult (2005), Det hvite båndet (2009) og Amour (2012), som alle har vunne ei rekke framståande filmprisar. For dei to sistnemnde filmane vann Haneke også den økumeniske Andreasprisen, som blir gitt av Vårt Land i samarbeid med Den norske filmfestivalen og bransjeorganisasjonen Film&Kino.