Vi vet det, men kan minne hverandre om det: Kunst er ingen oppfinnelse, kunst er en tradisjon som fornyes.