Innslag av 80-talls-retro i popen er så vanlig om dagen, og dette har pågått så lenge nå, at fenomenet må sies å være et av de mest markante trekkene ved samtidspopen overhodet. Men ofte er det snakk om at lyden av tiåret i seg selv inspirerer nyere artister, selv om det også foregår mange mer eller mindre overfladiske lån av den tilhørende estetikken.