Det skyldes at regissør James Erskine har fått tak i 200 timer med båndopptak som har blitt liggende siden 1970-tallet. De var laget av journalist Linda Lipnak Kuehl som intervjuet en mengde folk som kjente Lady Day fram til hun døde i 1959, bare 44 år gammel. Opptakene skulle være Kuehls råstoff til en ny biografi om Holiday som hun aldri fikk skrevet ferdig før hun selv døde.