Det er befriende å tenke at munken og den kjente meditasjonslederen Laurence Freeman – leder for The World Community for Christian Meditation gjennom 25 år – nøyer seg med en liten bok på 50 små sider når han vil si oss noe om stille bønn. Han sier det selv i en «programerklæring: «Det er enkelt å meditere. Derfor kan man lett gjøre det mer komplisert enn det er. Boken peker på en enkel vei å følge». Enkelt og greit: Hvis en kan oppmuntres til faktisk å meditere i stedet for å tenke på å gjøre det, er det bra.