Det skjer kanskje viktigare ting i politikken enn dei seksuelle krumspringa til middelaldrande politikarar, eller kva statsrådar finn ut at dei vil poste i sosiale medium. Likevel: betyr det at skandalane er uviktige, berre fordi dei bryt den seriøse kjedsomheita som pregar politikkens liv frå dag til dag?