Jeg begynte å se Lykkeland med atskillig skepsis. Er det mulig å lage en bredt tilgjengelig fiksjonsserie om framveksten av oljealderen i Norge?