Den absurde tonen settes fra forestillingens start, med skuespillere kledd opp i kostymer som Disney-figurer, kanin og... tujahekk? Hva dramatiker og ­regissør Christian Lollike umiddelbart mener med sine sceniske figurer, er ikke innlysende.