Hva skal vi egentlig med litteratur? For ikke å si litteraturvitere? Enda så eksistensiell og skjellsettende litteraturen kan være, vil jeg tro litteraturvitere flest jevnlig plager seg selv med i alle fall det siste spørsmålet. I Agnes Ravatns siste bok, Dei sju dørene, kommer den godt voksne og rimelig leie litteraturprofessoren Nina Wisløff med et ganske originalt forslag: «I realiteten bør litteraturvitarar kunne vere glimrande etterforskarar.»